Pages Navigation Menu

Улазак у дом

Улазак у дом

Обавештавају се сви студенти корисници услуга смештаја у Студентском центру “Приштина” Косовска Митровица, да ће се, а у складу са потребама очувања нивоа заштите безбедности студената и имовине, од 01. октобра 2012. године прећи на зимски режим уласка у Студентске домове.

Зимски режим рада објеката подразумева да се Студентски домови затварају у 24:00 часова.