Pages Navigation Menu

Фитнес и теретана

Фитнес и теретана

ФИТНЕС – ДОМ V

Обавештавају се сви заинтересовани студенти и остали да могу да користе услуге фитнеса под надзором стручног лица у студентској теретани дома V. Потребно је да сваки члан има чланску карту коју може да добије у студентској служби Студентског центра (Управна зграда). Обавезна фотографија! Цена за студенте (уз индекс) је 500,00 динара, а за остала лица 1000,00 динара. Уплата, за сваки месец се врши у периоду од 25. до 5. у месецу од 11:00 до 14 часова.

Пример:

За месец март чланарина се плаћа од 25. фебруара до 5. марта.

ТЕРЕТАНА – ДОМ VI

Студентску теретану у дому VI уз надзор стручног лица, могу да користе студенти и трећа лица уз чланску карту и уплатницу. Чланска карта се издаје у студентској служби Студентског центра (у Управној згради) уз обавезну фотографију. Уплата од 1000,00 динара, врши се сваког радног дана у периоду од 11:00 до 14:00 часова и важи до истека текућег месеца.

Пример:

Уплатница на којој пише да је уплата извршена 16. фебруара важи до краја фебруара.

НАПОМЕНА: Приликом уплате чланарине, чланови су дужни да носе чланске карте како би уплата била евидентирана.