Pages Navigation Menu

Станарина за март 2015. године

Станарина за март 2015. године

Обавештавамо студенте и ученике, кориснике услуга смештаја у Студентском центру “Приштина” – Косовска Митровица да плаћање станарине за месец март 2015. године обаве у периоду од 25. фебруара до 5. марта. Студенти који изврше уплату од 6. до 10. марта платиће станарину са казном, а ко не измири обавезе станарине закључни са 10. мартом губи право на смештај за текућу школску годину.