Pages Navigation Menu

Дотиран одмор на Авали и Златибору

Дотиран одмор на Авали и Златибору

Обавештавамо Вас да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало конкурс за одмор и опоравак студената у школској 2014/2015. години у установи Студентско одмаралиште Београд са јединицама:

  1. „Ратко Митровић“ на Златибору и
  2. „Радојка Лакић“ на Авали

Право учешћа на конкурс имају студенти који испуњавају следеће услове:

  • студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономија или јединица локалне самоуправе,
  • који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог и трећег степена,
  • чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,
  • који имају држављанство Републике Србије, односно држављанство државе у региону и страни држављани у складу са законом.

Конкурсна документација:

  • уверење о положеним испитима у току студија закључно са 31.10.2014. на којима се мора назначити број заосталих испита који студент има у досадашњем току студија закључно са 31.10.2014.

Смене су сваког петка на бази 7 пуних пансиона, смештај у 1/2 или 1/3 собама. Боравак од 7 дана у ПЈ „Ратко Митровић“ на Златибору износи 6615 динара и боравак у ПЈ „Радојка Лакић“ на Авали износи 6727 динара. У цену је урачуната боравишна такса и исигурање.

Конкурсна документација се предаје:

  • студентској служби у Управној згради Студентског центра „Приштина“ у Косовској Митровици,
  • референтској служби у Студентском дому у Лепосавићу,
  • референтској служби у Студентском дому у Блацу.

Студент има право на одмор у трајању од седам дана, односно право на опоравак у трајању од 10 дана једном годишње (изузетно, опоравак може да се користи два пута годишње уз потврду надлежне здравствене организације).

Термини су сваког петка.

Конкурсна документација се предаје најмање 7 дана пре почетка жељеног термина. Преузимање упута се обично врши од једног до три дана пре почетка термина.

На пример: за термин од 15. маја, најкасније можете поднети конкурсну документацију 8. маја, упуте подижете од 12. до 14. маја