Pages Navigation Menu

Станарина за април 2015. године

Станарина за април 2015. године

Подсећамо студенте, кориснике услуга смештаја у Студентсом центру да на време измире обавезу плаћања станарине за месец април 2015. године. Због предстојећих празника плаћање станарине је продужено за два дана, односно станарина се плаћа закључно са 7. априлом 2015. године.

Не измиривањем обавезе плаћања станарине у наведеном року, губите право на смештај за текућу школску годину.