Pages Navigation Menu

Станарина за месец септембар 2016

Станарина за месец септембар 2016

Обавештавају се сви студенти станари студентскиџ домова Студентског центра “Приштина”, да су у обавези да измире станарину за месец септембар најкасније до 08.09.2016. године.

Неизмиривање обавезе плаћања станарине у наведеном року повлачи меру наплате са казном до 13.09.2016. године, као крајног рока.