Pages Navigation Menu

Усељење студената (бруцоша) у дом

Усељење студената (бруцоша) у дом

Студенти (бруцоши), којима је одобрен смештај за школску 2017/2018 годину, могу се уселити у студентске домове у периоду од 2. октобра до 12. октобра 2017. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСЕЉЕЊЕ СТУДЕНАТА (БРУЦОША)

  1. Индекс
  2. Лична карта
  3. Лекарско уверење (не старије од 30 дана)
  4. 3 фотографије (димензије 3.5 cm x 3 cm)

Препорука : Уколико немате валидно лекарско уверење, исто можете извадити на Струдентској поликлиници која се налази поред студентског Дома V.

Студенти који се не уселе у наведеном периоду, сматраће се да су одустали од услуге смештаја.