Pages Navigation Menu

Одмор на Авали и Златибору

Одмор на Авали и Златибору

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “ПРИШТИНА” – КОСОВСКА МИТРОВИЦА

организује oдмор у Студентском одмаралишту

„Радојка Лакић“ – Авала

„Ратко Митровић“ – Златибор

Смене су сваког петка на бази 7 пуних пансиона, смештај у 1/2 или 1/3 собама. Боравак од 7 дана у „Ратко Митровић“ на Златибору износи 6.587 + 600 динара и боравак у „Радојка Лакић“ на Авали износи 6.832 + 600 динара.

СМЕНЕ:

 1. 24.11. – 01.12.
 2. 01.12. – 08.12.
 3. 08.12. – 15.12.
 4. 15.12. – 22.12.
 5. 22.12. – 29.12.
 6. 29.12. – 05.01.
 7. 05.01. – 12.01.
 8. 12.01. – 19.01.
 9. 19.01. – 26.01.
 10. 26.01. – 02.02.
 11. 02.02. – 09.02.
 12. 09.02. – 16.02.
 13. 16.02. – 23.02.
 14. 23.02. – 02.03.

Право учешћа на конкурс имају студенти који испуњавају следеће услове:

 • студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономија или јединица локалне самоуправе,
 • који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог и трећег степена,
 • чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,
 • који имају држављанство Републике Србије, односно држављанство државе у региону и страни држављани у складу са законом.

 

Потребна документација за конкурс:

 • уверење о редовном студирању са просечном оценом,
 • пријава за конкурс која се може узети у просторијама управне зграде Студентског центра у канцеларији студентске службе.

 

Студенти су дужни да приликом доласка и смештаја у одмаралиште, рецепцији одмаралишта доставе следеће:

 • Оверен упут од стране Студентског центра, са тачно наведеним подацима;
 • Индекс, дати на увид (у случају да студент нема индекс, доставља потврду факултета оверену од стране студентске службе о статусу студирања);
 • Личну карту;

У складу са горе наведеним, студент који не буде поседовао наведена документа неће моћи користити услуге смештаја и исхране по студентским регресираним ценама, већ ће морати платити комерцијалну цену пансионских услуга по ценовнику услуга за трећа лица, лично, на рецепцији одмаралишта.

КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ОДМОР И ОПОРАВАК НА АВАЛИ И ЗЛАТИБОРУ ОТВОРЕН ЈЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, A ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СЕ ПРЕДАЈУ НАЈКАСНИЈЕ 8 ДАНА ПРЕД ПОЧЕТАК СМЕНЕ. РАНГ ЛИСТА ИЗЛАЗИ ПО ЗАВРШЕТКУ КОНКУРСА, А УПУТИ СЕ ДЕЛЕ 4 ДАНА ПРЕ ПОЧЕТКА СВАКЕ СМЕНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА „ПРИШТИНА“ – КОСОВСКА МИТРОВИЦА