Pages Navigation Menu

Oбавештење за ученике који су добили дом за школску 2018/2019 годину

Приликом пријема  ученика у дом потребно је да донесу следеће:

  • Лекарско уверење не старије од 15 дана од дана уписа (не преправљати датуме!)
  • 3 фотографије (величине од 30x35mm или приближних димензија)

Уплата:

  • 1.000,00 динара – депозит и документа
  • 1.248,00 динара – станарина
  • 1.000,00 динара – картица за мензу
  • 600,00 динара – жетон за мензу
  • 137,00 динара – један дан исхране са три оброка (минимално се мора уплатити за 16 дана)

Сваки следећи месец се уплаћује само станарина и исхрана која мора да се изврши до 05-ог у месецу.

Приликом пријема у дом, обавезан је долазак родитеља/стараоца са валидним документима, односно личном картом Републике Србије.