Pages Navigation Menu

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ЦЕНТРУ „ПРИШТИНА“ КОСОВСКА МИТРОВИЦА, А ЧИЈЕ СЕ МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА НАЛАЗИ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ДА СУ У ОБАВЕЗИ ДА ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ, КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА, ПРИБАВЕ У СТУДЕНТСКОЈ ПОЛИКЛИНИЦИ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ.

УПРАВА