Pages Navigation Menu

УСЕЉЕЊЕ У СТУДЕНТСКИ ДОМ

УСЕЉЕЊЕ У СТУДЕНТСКИ ДОМ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УСЕЉЕЊЕ У СТУДЕНТСКИ ДОМ:

  • ЛИЧНА КАРТА;
  • ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ, СТУДЕНТИ ЧИЈЕ СЕ МЕСТО ПРEБИВАЛИШТА НАЛАЗИ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ПРИБАВЕ У СТУДЕНТСКОЈ ПОЛИКЛИНИЦИ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ (не старије од 30 дана);
  • ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ТРИЈАЖНОМ ПРЕГЛЕДУ ИЗ СТУДЕНТСКЕ ПОЛИКЛИНИКЕ (не старија од три дана);
  • ТРИ ФОТОГРАФИЈЕ ;
  • ИНДЕКС (на увид);
  • СТАНАРИНА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ  1860,00 дин.;
  • ДОКУМЕНТА 300,00 дин.;
  • ДЕПОЗИТ 700,00 дин.;

НАПОМЕНА: Усељење траје од 2. до 17. новембра 2020. године, а студенти који се до тог датума не уселе сматраће се да су одустали од услуге смештаја и изгубиће право на смештај у студентским домовима.

Студенти који нису у могућности да се из оправданих разлога уселе у наведеном термину, дужни су да се јаве управнику дома, најкасније до 17. новембра и уз одговарајућу документацију (лекарска документација и сл.) о оправданом одсуству, изврше накнадно усељење.

ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЦА ЗА ИСХРАНУ (само за кориснике услуге Студентског ресторана).