Pages Navigation Menu

Обавештење о усељењу

Обавештење о усељењу

Усељење у студентске домове траје од 2. до 17. новембра 2020. године. Студенти који се до тог датума не уселе сматраће се да су одустали од услуге смештаја и изгубиће право на смештај у студентским домовима.

Студенти који нису у могућности да се из оправданих разлога уселе у наведеном термину, дужни су да се јаве управнику дома, најкасније до 17. новембра и уз одговарајућу документацију (лекарска документација и сл.) о оправданом одсуству, изврше накнадно усељење.