Pages Navigation Menu

Рајска Бања

Рајска Бања

Студентски центар “Приштина” – Косоовска Митровица, обезбедио је ученицима, станарима студентског Дома 2, одлазак у Рајску Бању у Бањској. Уз писмену сагласност родитеља (стараоца) за сваког ученика обезбеђен је превоз и бесплатно коришћења услуга СПА центра уз потпуни надзор овлаћеног лица – васпитача. Ученицима је омогућено да, по 2 сата у једном термину, проведу своје слободно време на базенима СПА центра на недељном нивоу. У зависности од обавеза у школи, као и од одређеног броја ученика који истовремено могу да користе базене, због пандемије Covid-19, одлазак је унапред испланиран. На овај начин Студентски центар, због тренутне здравствене ситуације, покушава да ученицима што је више могуће обезбеди  квалитетно проведено слободнп време. На фотографијама можете видети тренутке у рекреацији ученика.