Pages Navigation Menu

Извод из конкурса за пријем студената I године првог степена студија за школску 2021/2022

ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ ПРВОГ СТЕПЕНА СТУДИЈА (бруцоше) У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА „ПРИШТИНА“-КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Право на смештај у Установу за смештај студената имају студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена и интегрисаних академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије или државе у региону и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  1. Уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије;
  2. Сведочанства о завршеном I,II,III и IV разреду средње школе (оргинал или оверене фотокопије);
  3. Уверење о приходу по члану породице од 01.јануара до 30.јуна текуће године надлежног општинског органа из места прибивалишта кандидата. Образац можете преузети на интернет страници Студентског центра org.rs.

 

  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПОДНОСИ У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2021.ГОДИНЕ ДО 15.09.2021.ГОДИНЕ НА МАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА СТУДЕНАТА.

За све информације обратите се на матичном факултету или Студентском центру „Приштина“-Косовска Митровица.

Телефон СЦ“Приштина“-Косовска Митровица: 028 425-508, 425-509

Адреса: Џона Кенедија,бр.6

e-маил: scentarkm@gmail.com

Напомена 1:

Кандидати из осетљивих  група биће пропорционално заступљени у односу на број пријављених кандидата и то до 10 % наменски опредељених капацитета установе.

Напомена 2:

Неблаговремене и непотпуне поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.

Напомена 3:

Студенти чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење по члану породице, доносе фотокопије личне карте и оргинал на увид.

 

Кликом на одговарајуће линкове можете преузети документа у пдф формату: