Pages Navigation Menu

УСЕЉЕЊЕ У СТУДЕНТСКИ ДОМ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УСЕЉЕЊЕ СТУДЕНТА У СТУДЕНТСКИ ДОМ:

  • ЛИЧНА КАРТА;
  • ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ИЗ ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ ИЗ СТУДЕНТСКЕ ПОЛИКЛИНИКЕ КОЈА ЈЕ ОМОГУЋИЛА БЕСПЛАТНО ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ УКОЛИКО СТУДЕНТ ПОСЕДУЈЕ ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ (не старије од 30 дана);
  • ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ТРИЈАЖНОМ ПРЕГЛЕДУ ИЗ СТУДЕНТСКЕ ПОЛИКЛИНИКЕ;
  • ИНДЕКС НА УВИД (уколико се студент усељава 30. септембра исти накнадно доставити на увид управнику дома);
  • ТРИ ФОТОГРАФИЈЕ ;

НАПОМЕНА: Усељење траје од 30. септембра до 15. октобра 2021. године, а студенти који се до тог датума не уселе сматраће се да су одустали од услуге смештаја и изгубиће право на смештај у студентским домовима.

Студенти који нису у могућности да се из оправданих разлога уселе у наведеном термину, дужни су да се јаве управнику дома (дом I – 064 833 7228, дом VI – 064 833 7051, Дом у Лепосавићу – 064 833 7037), најкасније до 15. октобра и уз одговарајућу документацију (лекарска документација и сл.) о оправданом одсуству, и изврше накнадно усељење.

 

СВИ СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ИЗВАДЕ КАРТИЦУ ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ (подношење захтева се врши лично у Управној згради Студентског центра “Приштина” у Косовској Митровици, односно код референта у Лепосавићу).