Pages Navigation Menu

Прелиминарне листе студената старијих године за школску 2021/2022 годину

Кликом на одређене линкове, можете видети скениране ранг-листе студената старијих годинa који су конкурисали за смештај у Студентском центру “Приштина” – Косовска Митровица за школску 2021/2022 годину.

За све остале информације, приговоре или жалбе у вези расподеле можете се обратити матичним факултетима или високим школама струковних студија.

Факултети

Економски факултет

Факултет уметности

Филозофски факултет

Факултет техничких наука

Факултет за спорт и физичко васпитање

Медицински факултет

Пољопривредни факултет

Природно-математички факултет

Правни факултет

Учитељски факултет

Академије струковних студија

Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић

Академија струковних студија Јужна Србија, одсек Блаце

Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Звечан

Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Урошевац-Лепосавић

 

За остале факултете и високе школе биће накнадно објављене листе.