Pages Navigation Menu

Дом II

Објекат “ Дом 2“, је саставни део Студентског центра у којем се обезбеђују услови за: смештај, забавни и спортски живот  студената и ученика, за учење, завршавање школских обавеза и васпитни рад, за ученике који похађају школу ван њиховог места сталног боравка. Саграђен је 2001.године. Капацитет Дома је 82 места, од тога 66 места за ученике и 16 места за студенте. Собе су Ι категорије, трокреветне, четворокреветне и једна шестоктеверна, са централним грејањем и купатилима.

Месечна станарина за ученике износи 960,00 динара. Дом се налази и близини Филозофског факултета и Ректората Приштинског Универзитета. Дом под истим условима прима ученике свих средњих школа а претежно ученике Медицинске , Техничкеке школе, Гимназије…
Кроз програмске циљеве и задатке у Дому се обезбеђује васпитни рад, повољни услови за здрав и хигијенски живот ученика, правилна и разноврсна исхрана и безбедност ученика и објекта. Родитељску, социјалну и психолошку бригу о ученицима воде васпитачи. Има их 3 и сви су високообразовани. Најважнији сегмент васпитног рада васпитача огледа се у бризи за школу, за успех у школи, стварању услова за учење, помоћ при учењу, неговању и јачању мотивације за позив за који су се ученици определили. Васпитачи су велики ослонац у адаптацији ученика у Дому и ван Дома, у личним кризама, странпутицама и недоумицама кроз које ученици често пролазе. У процесу васпитног рада предњачи успешно неговање културних вечито важећих моралних норми и духовних вредности.

Слободно време наших ученика је за васпитни рад велика вредност. Креира се у свим
димензијама, не пре свега као одмор, већ и као продужетак активности које причињавају и стваралачко задовољство. Слободно време ученици испуњавају у Дому према својим склоностима и жељама кроз програмски понуђене садржаје (интернет центар, балон сала, спортска сала у оквиру СТШ „М.П.Алас).
управник : Милићевић Снежана
васпитачи: Милојковић Срђан и Радосављевић Сузана

 

Адреса:

ул. Танаска Рајића б.б.

38220 – Косовска Митровица

бр. тел: 028/ 422-549

бр. моб: 064/ 833-7018