Pages Navigation Menu

Контакт

Студентски центар “Приштина”

Џона Кенедија бр. 6

38220 Косовска Митровица

тел: 028/425-508, 425-509, 425-510

факс: 028/425-511

web: scp.org.rs

email: scentarkm@gmail.com