Pages Navigation Menu

Историјат

Студентски центар Универзитета у Приштиније установа студентског стандарда са вишедеценијском традицијом. Почетак рада првог ресторана и павиљона за смештај студената забележен је 1960. године, а већ 1967. почиње изградња студентског комплекса у Приштини, која траје до 1981. године. Комплекс је имао капацитетод близу 4000 места за смештај (пет домова и три павињона). У састав Центра улазе и Хала спортова и два ресторана као и студентски домови у Косовској Митровици и Пећи.
Доласком КФОР-а и УМНИК-а, 1999. године, као и сви запослени на факултетима Универзитета у Приштини, и радници Студентског центра српске и других неалбанских националности су били приморани да напусте своје куће и радна места.

Одлуком Министарства просвете и спорта Републике Србије од 2000. године, за привремено седиште Центра одређује се Лепосавић, а од 2002. Косовска Митровица.