Pages Navigation Menu

Огласна табла

УСЕЉЕЊЕ У СТУДЕНТСКИ ДОМ

Posted by on Sep 29, 2021 in Косовска Митровица, Лепосавић, Обавештење, Смештај | Comments Off on УСЕЉЕЊЕ У СТУДЕНТСКИ ДОМ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УСЕЉЕЊЕ СТУДЕНТА У СТУДЕНТСКИ ДОМ:

  • ЛИЧНА КАРТА;
  • ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ИЗ ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ ИЗ СТУДЕНТСКЕ ПОЛИКЛИНИКЕ КОЈА ЈЕ ОМОГУЋИЛА БЕСПЛАТНО ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ УКОЛИКО СТУДЕНТ ПОСЕДУЈЕ ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ (не старије од 30 дана);
  • ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ТРИЈАЖНОМ ПРЕГЛЕДУ ИЗ СТУДЕНТСКЕ ПОЛИКЛИНИКЕ;
  • ИНДЕКС НА УВИД (уколико се студент усељава 30. септембра исти накнадно доставити на увид управнику дома);
  • ТРИ ФОТОГРАФИЈЕ ;

НАПОМЕНА: Усељење траје од 30. септембра до 15. октобра 2021. године, а студенти који се до тог датума не уселе сматраће се да су одустали од услуге смештаја и изгубиће право на смештај у студентским домовима.

Студенти који нису у могућности да се из оправданих разлога уселе у наведеном термину, дужни су да се јаве управнику дома (дом I – 064 833 7228, дом VI – 064 833 7051, Дом у Лепосавићу – 064 833 7037), најкасније до 15. октобра и уз одговарајућу документацију (лекарска документација и сл.) о оправданом одсуству, и изврше накнадно усељење.

 

СВИ СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ИЗВАДЕ КАРТИЦУ ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ (подношење захтева се врши лично у Управној згради Студентског центра “Приштина” у Косовској Митровици, односно код референта у Лепосавићу).

Прелиминарне листе студената I године за школску 2021/2022 годину

Posted by on Sep 23, 2021 in Вести, Домови, Косовска Митровица, Лепосавић, Смештај | Comments Off on Прелиминарне листе студената I године за школску 2021/2022 годину

 

Кликом на одређене линкове, можете видети скениране ранг-листе студената I године (бруцоша) који су конкурисали за смештај у Студентском центру “Приштина” – Косовска Митровица.

За све остале информације, приговоре или жалбе у вези расподеле можете се обратити матичним факултетима или високим школама струковних студија.

Факултети

Економски факултет

Факултет уметности

Филозофски факултет

Факултет техничких наука

Факултет за спорт и физичко васпитање

Медицински факултет

Пољопривредни факултет

Природно математички факултет

Правни факултет

Учитељски факултет

Академије струковних студија

Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Пећ-Лепосавић

Висока пословна школа струковних студија Блаце

Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Звечан

Академија струковних студија косовско метохијска, одсек Урошевац-Лепосавић

 

За остале факултете и високе школе биће накнадно објављене листе.

Мурал

Posted by on Aug 30, 2021 in Вести, Култура и спорт | Comments Off on Мурал

Мурал

Студентски центар „Приштина“ – Косовска Митровица и студенти Универзитета у Приштини дају велику подршку Новаку Ђоковићу на старту турнира „US Open“, са жељом да још једном подигне трофеј и поново уђе у историју тениса као најбољи свих времена.

У то име осликан је мурал на студентском дому 5, највећем спортисти свих времена.

 

Извод из конкурса за пријем студената I године првог степена студија за школску 2021/2022

Posted by on Aug 27, 2021 in Блаце, Домови, Звечан, Зубин Поток, Косовска Митровица, Лепосавић, Обавештење, Смештај, Услуге | Comments Off on Извод из конкурса за пријем студената I године првог степена студија за школску 2021/2022

ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА I ГОДИНЕ ПРВОГ СТЕПЕНА СТУДИЈА (бруцоше) У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА „ПРИШТИНА“-КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Право на смештај у Установу за смештај студената имају студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена и интегрисаних академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије или државе у региону и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  1. Уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије;
  2. Сведочанства о завршеном I,II,III и IV разреду средње школе (оргинал или оверене фотокопије);
  3. Уверење о приходу по члану породице од 01.јануара до 30.јуна текуће године надлежног општинског органа из места прибивалишта кандидата. Образац можете преузети на интернет страници Студентског центра org.rs.

 

  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПОДНОСИ У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2021.ГОДИНЕ ДО 15.09.2021.ГОДИНЕ НА МАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА СТУДЕНАТА.

За све информације обратите се на матичном факултету или Студентском центру „Приштина“-Косовска Митровица.

Телефон СЦ“Приштина“-Косовска Митровица: 028 425-508, 425-509

Адреса: Џона Кенедија,бр.6

e-маил: scentarkm@gmail.com

Напомена 1:

Кандидати из осетљивих  група биће пропорционално заступљени у односу на број пријављених кандидата и то до 10 % наменски опредељених капацитета установе.

Напомена 2:

Неблаговремене и непотпуне поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.

Напомена 3:

Студенти чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење по члану породице, доносе фотокопије личне карте и оргинал на увид.

 

Кликом на одговарајуће линкове можете преузети документа у пдф формату:

Обавештење

Posted by on Jun 29, 2021 in Обавештење | Comments Off on Обавештење

Обавештавају се студенти корисници услуга смештаја Студентског центра “Приштина” да је наплата станарине за месец јул до 5. јула 2021. године.

Студентски центар ће услугу смештаја пружати закључно са 16.07.2021. године (петак).

Студенти су дужни да за наведени период уплате износ у висини пола станарине.

Студенти који не измире обавезу плаћања станарине за месец јун, губе право смештаја за месец септембар.

Студенти који се не раздуже (постењина) морају да измире вредност исте, или губе право на даљи смештај у Студентском центру.

Кликом на линк можете видети Обавештење.