Pages Navigation Menu

Исхрана

Услуга исхране студената и ученика се обавља свакодневно уз коришћење електронских картица за исхрану. Картице садрже студентске попусте и то ISIC и EURO26 као и осигурање за студенте, држављане Републике Србије.

За добијање студентске картице потребно је:

– попунити Захтев за издавање студентске картице за исхрану и смештај и исти оверити на факултету (образац се може преузети у студентској служби Студентског центра);

– Уплатити износ од 2200,00 динара код референта у студентској служби (управна зграда);

– донети на увид личну карту или индекс;

– фотографисати се код референта;

– након израде, лично преузети картицу.

Продужење важности студентске картице

Студентска картица се издаје за период од две школске године, с’ тим што је обавезно програмски продужити важење исте након истека прве школске године (све картице важе до 31. октобра)

За продужење важности картице потребно је:

– донети на увид индекс или потврду са факултета о уписаном зимском семестру и статусу студирања;

– уплатити износ од 800,00 динара код референта у студентској служби (управна зграда);

– након продужења лично преузети картицу.

Замена студентске картице

Студент који је физички оштетио или изгубио картицу, може добити другу уз следећу процедуру:

– да попуни Захтев за замену електронске картице (образац се може преузети у студентској служби Студентског центра);

– да уплати износ од 1720,00 динара код референта у студентској служби (управна зграда)

– да након израде, лично преузме картицу која важи до датума који је био на старој картици.

 

Ценовник се примењује од 12. септембра 2022. године.