Pages Navigation Menu

Превенција – COVID-19

Превенција – COVID-19

Студенти и ученици, корисници услуга Студентског центра, као и радници установе, су у обавези да се придржавају свих мера превенција и заштита од вируса Covid-19.