Pages Navigation Menu

Станарина за месец март 2022. године

Станарина за месец март 2022. године

Обавештавају се студенти, станари студентскиох домова да је рок за измиривање станарине до 10. марта 2022. године.

Студенти који не изврше обавезу плаћања станарине у наведеном року губе право на смештај у студентским домовима.