Pages Navigation Menu

Примопредаја дужности директора

Примопредаја дужности директора

Дана 12. децембра 2019. године, Влада Републике Србије је донела Решење о престанку дужности директора Студентског центра “Приштина” са седиштем у Косовској Митровици. Јову Поповићу престаје дужност директора Студентског центра “Приштина” са седиштем у Косовској Митровици на лични захтев.

Истог дана је донето Решење о именовању вршиоца дужности директора Студентског центра “Приштина” са седиштем у Косовској Митровици. Именује се Драгана Антонијевић за вршиоца дужности директора Студентског центра “Приштина” са седиштем у Косовској Митровици.

Ова Решења су објављена у Службеном гласнику Републике Србије у броју 88, од 13. децембра 2019. године, под редним бројем 4756 и 4757.

Дана 17. децембра 2019. године извршена је примопредаја дужности директора између Јова Поповића и Драгане Антонијевић.