Pages Navigation Menu

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти, станари студентских домова

да је рок за измиривање станарине за месец септембар до

10.09.2020 године.

Уплата са казном траје до

14.09.2020 године.

Студенти који не изврше обавезу плаћања станарине у наваденим роковима

губе право на смештај у студентским домовима.