Pages Navigation Menu

Станарина за месец април 2022. године

Станарина за месец април 2022. године

Обавештавају се студенти, станари студентскиох домова да је рок за измиривање станарине до 08. априла 2022. године.

Студенти који не изврше обавезу плаћања станарине у наведеном року губе право на смештај у студентским домовима.