Pages Navigation Menu

Станарина за месец јул 2022. године

Станарина за месец јул 2022. године

Обавештавају се студентти станари да ће студентски домови радити до 15. јула 2022. године.

Сви студенти који ће услуге смештаја користити до овог датума, плаћају пола износа месечне станарине, осталим студентима је омогућено плаћање преноћишта.

Крајњи рок за измиривање обавеза плаћања станарине је до 4. јула 2022. године.

Уколико не испуне ту обавезу, према Правилнику о кућном реду, губе право на смештај.

Студенти који желе да користе услуге смештаја у периоду распуста, то могу да остваре у студентском дому 5 уз плаћање пуне економске станарине.

Студентски домови свој редован рад отпочињу 22. августа 2022. године.