Pages Navigation Menu

Ценовник услуга исхране и смештаја студентског и ученичког стандарда

Ценовник услуга исхране и смештаја студентског и ученичког стандарда

На основу Решења о утврђивању цена смештаја и исхране у ученичким домовима за ученике који се финансирају из Буџета Републике Србије од Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 338-00-7/2022-05 од дана 29.06.2022. године  и Решења о утврђивању цена смештаја и исхране у установама студентског стандарда за студенте који се финансирају из Буџета Републике Србије од Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 338-00-8/2022-05 од дана 29.06.2022. године, Студентски центар “Приштина” – Косовска Митровица ће примењивати следеће ценовнике:

Ценовник услуга исхране и смештаја  ученичког стандарда

Ценовник услуга исхране и смештаја студентског стандарда