Pages Navigation Menu

Смештај

Обавештавају се студенти, станари студентских домова Студентског центра “Приштина”, да ће се станарине наплаћивати на следећи начин:

– За прву категорију

од 25. у претходном до 05. у  месецу у износу од 1860,00 динара

– За другу категорију

од 25. у претходном до 05. у  месецу у износу од 1430,00 динара

После 10-тог у месецу, неизвршавање обавеза плаћања станарине повлачи искључење из дома и студент губи право на смештај у објектима Студентског центра “Приштина” у Косовској Митровици. Његово место у Студентском дому биће уступљено заинтересованом студенту са листе за расподелу студентских капацитета.